Emil Kári Petersson

Hela historien

Om du vet något om var Emil och Magðalena finns, ring polisen, tel 114 14.

Emil Petersson bodde fram till 2015 i Falköping. Föräldrarna hade gemensam vårdnad om honom och han var folkbokförd hos sin mor, Magðalena Níelsdóttir, men hade umgänge med sin pappa flera gånger i veckan. Den 26 november 2015 var föräldrarna kallade till förhandling om vårdnaden i Skaraborgs tingsrätt. Magðalena uteblev utan förklaring och inte ens hennes advokat kunde få tag på henne. Sedan dess har varken myndigheter eller Emils svenska släkt fått kontakt med någon av dem, och Magðalena är häktad i sin frånvaro för brottet grov egenmäktighet med barn.

Försvinnandet

Det var alltså vid vårdnadsförhandlingen den 26 november som det kom fram att Magðalena hade försvunnit med Emil, men redan tidigare fanns tecken på att hon planerade att avvika med honom. Den 14 november klockan 00:20 mailade Magðalena till Peter Bengtsson, Emils far, och meddelade att hon inte tänkte lämna över Emil för umgänge senare den dagen. Hon skrev att hon tänkte "ta semester" med Emil i tre veckor. Magðalena skrev vidare att Peters åsikt i frågan inte var relevant.

Sedan denna mailkonversation har Peter och Emil inte fått träffas. Magðalena och Emil sågs till i Magðalenas lägenhet mellan den 14:e och den 25:e, men efter den 25:e var de försvunna från lägenheten. Den sista kontakten som Peter och Magðalena hade var den 17 november, då Magðalena via SMS anklagade Peter för att ha undanhållit från henne en kallelse till ögonspecialist som Emil fått.

I december 2015 sålde Magðalenas mor hennes svenska lägenhet med fullmakt. I januari framkom att Magðalena hade sagt upp sig från sitt jobb på Folktandvården Södra Ryd i Skövde och att hon angivit sin mors adress i Kópavogur som s.k. särskild postadress. På hennes Facebookkonto hittades två "incheckningar" på olika platser i Reykjavíksområdet, som senare togs bort. Polisen och Utrikesdepartementet tror därför att Magðalena har tagit Emil till Island, men det är även möjligt att de gömmer sig i något annat land, då Magðalena har släkt i bl.a. Danmark, Norge, Storbritannien, USA och Sverige, och förutom isländska och svenska även talar engelska flytande.

Vårdnaden

Vid en senare förhandling i vårdnadsmålet beslutades att vårdnaden om Emil skulle tillfalla Peter. (Magðalena representerades vid den här förhandlingen av en god man, eftersom domstolen inte hade fått kontakt med henne. Rätten förhörde även det vittne som Magðalena bett att få kalla innan hon försvann.) Socialtjänsten i Falköping hade sedan tidigare rekommenderat att Emil skulle få rätt till ett omfattande umgänge med Magðalena, men eftersom hon befann sig på okänd ort kunde inte rätten besluta om något umgänge. Dock betyder förstås detta att Magðalena, om hon i framtiden skulle begära umgänge med Emil, skulle ha både domstolens och socialtjänstens stöd. Peter har också sagt att han tycker Emil behöver träffa sin mor.

Emils sjukdom

Saker kompliceras något av att Emil har en ovanlig kronisk åkomma, CPT 1A (ca 50 fall i världen). I korta drag går den ut på att han inte kan smälta fettsyror ordentligt, vilket bland annat innebär att han inte tillgodogör sig energin från fett i maten och att han inte bryter ned fettet som lagrats i kroppen när han är hungrig (vilket en normal kropp gör, och vilket gör att vi andra kan klara oss ganska länge utan mat). Behandlingen är dels fettsnål specialkost med tillsats av speciella korta fettsyror, dels regelbundna måltider, så att han inte får slut på energi (vilket skulle vara farligt för honom). Små barn med den här sjukdomen behöver även få mat på nätterna, så därför har Emil länge haft en slang (sond) i näsan, genom vilken man kan ge honom mat i vätskeform när han sover eller om han vägrar äta själv.

Det är dessutom viktigt att Emil åker till sjukhus om han får hög feber eller inte kan hålla nere maten, och han behöver undvika vissa läkemedel. Han gick hemma i Sverige på regelbundna kontroller hos specialister på Drotting Silvias barn- och ungdomssjukhus (DSBUS), och när han besökte andra sjukhus skickade de oftast journalkopior till DSBUS. Han hade också kontakt med en barnläkare på Island, som i sin tur hade kontakt med hans svenska läkare.

Enligt specialisterna är Emils åkomma inget hinder för att gå i förskola eller skola som andra barn, så länge personalen får instruktion av läkarna i vad och när han bör äta och vet hur han ska behandlas om han plötsligt blir dålig.

Trots behovet av läkarvård och regelbundna kontroller, har inget sjukhus eller vårdcentral som polisen eller pappa Peter kontaktat sett Emil sedan november 2015, och Emils specialister i Göteborg har inte hört något om honom. Detta innebär antingen att Magðalena skrivit in honom under falskt namn, att hon gått till någon inrättning som ännu inte har tillfrågats, eller att Emil helt enkelt inte fått någon sjukhusvård – vilket skulle kunna vara livsfarligt för honom.

Trots detta, och trots att de varit borta länge, finns det tecken på att Emil fortfarande är vid liv och att det finns folk som vet var de är och hjälper Magðalena. Vi vet dock inte vilka personer som är inblandade, eller vilka som handlar i god tro. (Ingen släkting är i nuläget misstänkt för brott.)

Obs!

Magðalena är fortfarande skriven på sin gamla adress i Sverige. (Skatteverket och isländska folkbokföringsmyndigheten har utrett hennes folkbokföring, men adressen står alltså kvar.) Lägenheten ifråga är dock såld och de som bor där nu har ingenting med detta att göra!

Läs mera ...

Belägg och dokumentation

Är du skeptisk? Bra! Kritiskt tänkande är både rimligt och nödvändigt.

Här finns en samling av de flesta dokument och länkar som är relevanta. Vill du själv kontrollera fakta, kan du t.ex. beställa domstolshandlingar direkt från domstolen genom att ringa eller maila. Skaraborgs tingsrätt, som handlagt de flesta målen, har kontaktuppgifter på skaraborgstingsratt.domstol.se. Viss övrig info går också att hitta i öppna register, till exempel folkbokföringen.

Häktningsbeslutet

Magðalena Níelsdóttir häktades den 31 mars 2016 i sin frånvaro för grov egenmäktighet med barn.

Brottsrubriceringen "egenmäktighet med barn" (BrB 7 kap 4 §) är applicerbar när en person som inte ensam har vårdnaden om ett barn utan god orsak skiljer barnet från dess vårdnadshavare utan den vårdnadshavarens tillstånd, alternativt behåller barnet hos sig utan vårdnadshavarens tillstånd. Det kan alltså begås av en person som inte har del i vårdnaden om barnet, eller en person som har del i vårdnaden; och personen kan ha haft rätt att ta barnet från (den andra) vårdnadshavaren men behållit det hos sig för länge, till exempel vägrat lämna över barnet för umgänge. Brottet räknas som grovt om barnet har förts eller hållits kvar utomlands, om kvarhållandet har skett under lång tid, eller om den som fört bort barnet visat tecken på att inte planera att återvända (till exempel). Straffskalan för grov egenmäktighet med barn är fängelse från 6 månader till 4 år.

Vårdnaden

Vårdnaden om Emil Petersson anförtroddes den 11 maj 2016 hans far, Peter Bengtsson, ensam. Socialtjänsten förordade beslutet. Dessförinnan hade Emils föräldrar gemensam vårdnad om honom och hans boende var hos hans mor, Magðalena Níelsdóttir.

Emils åkomma

De flesta tvister mellan Magðalena och Peter efter deras separation kan lite grovt sammanfattas med "Peter vill träffa Emil mer; Magðalena anser att Peter inte förstår/tar hänsyn till Emils sjukdom/grundläggande behov, och motsätter sig därför umgänge."

Det finns ingen bas för Magðalenas inställning – faktum är att det finns massor av bevis för att Peter har insikt i hur Emils sjukdom fungerar och hur man tar hand om honom på bästa sätt – men Magðalenas oro har ändå påverkat myndigheterna eftersom de velat ta det säkra före det osäkra. Du kan läsa mer om hur Emils sjukdom påverkar honom själv och konflikten på den här sidan.

Alla domstolsdokument

Domstol är Skaraborgs tingsrätt om inget annat anges. Personnummer och vissa andra irrelevanta personuppgifter bortredigerade i de länkade dokumenten. Protokoll som inte länkas här går att begära ut direkt från domstolarna genom att ange målnumret. Många andra handlingar (brev, bilagor mm) i målen, inkl sådana som inte listas här, går också att begära ut med stöd av offentlighetsprincipen.

 • B1093-16, omhäktningsförhandling, 8 juni 2017
 • T3338-14, andra vårdnadsmålet; huvudförhandling, 11 maj 2016
 • T3338-14, andra vårdnadsmålet; förhandling i parternas utevaro 12 april 2016
 • B1093-16, häktningsförhandling, 31 mars 2016
 • Medlare i T3337-14 begär anstånd för att hitta Magðalena (brev daterat 7 januari 2016)
 • T3338-14, andra vårdnadsmålet; förhandling i parternas utevaro 8 december 2015
 • T3338-14, andra vårdnadsmålet; förhandling den 26 november 2015
 • T3338-14, andra vårdnadsmålet; förberedande förhandling 16 december 2014
 • T428-13, första vårdnadsmålet; huvudförhandling 12 december 2013
 • Ä1949-13, verkställighet av interimbeslut i T428-13; huvudförhandling 11 juni 2013
 • Ö1564-13, avslag på Magðalenas överklagan av det interimistiska beslutet i T428-13. Göta hovrätt.
 • T428-13, första vårdnadsmålet; förberedande förhandling 14 maj 2013

Socialtjänsten

Det som följer är utdrag endast. Utredningar hos socialtjänsten är belagda med sekretess, och innehåller givetvis väldigt mycket personlig information. Därför tas bara relevanta delar med här. Kontakta oss (Peter med sambo) om du vill veta mer, så kan vi avgöra vad vi vill dela med oss av.

Utredningarna gjordes av Socialnämnden/familjerätten i Falköpings kommun och finns att läsa i denna fil. Filen innehåller:

 • Utdrag ur utredning om vårdnad, boende och umgänge på uppdrag av Skaraborgs tingsrätt, 20 augusti 2015
 • Utdrag ur orosanmälan från Skaraborgs sjukhus i Skövde, 3 september 2014
 • Utdrag ur utredning på grund av orosanmälan från anonym person. Avslutad 3 juli 2014

Övrigt

Läs mera ...

Vanliga frågor

 • Är det här en vårdnadstvist?
 • Går det här att lita på?
 • Är polisen inblandad?
 • Varför åkte Magðalena iväg med Emil?
 • Var är de någonstans?
 • Har man kontrollerat folkbokföringen/Þjóðskrá/andra officiella register?
 • Kommer Emil få det bättre om han hittas?
 • Kommer Emil tappa kontakten med sin mamma om han hittas?
 • Vad är syftet med den här hemsidan, och vad hoppas Peter med familj kunna uppnå med den?
 • Vilka är det som står bakom sidan?

Är det här en vårdnadstvist?

Nej. Att föra bort sitt barn som Magðalena har gjort är ett brott som kan ge fängelse. Magðalena är häktad i sin frånvaro för grov egenmäktighet med barn och efterlyst internationellt. Det har funnits en vårdnadstvist, men den var en helt separat process som avslutades, efter flera utredningar, läkarutlåtanden och lång tid, med att pappa Peter fick ensam vårdnad.

Framför allt innebär detta att sökandet efter Emil inte är någon slags "tvist" mellan föräldrarna, och man behöver inte "välja sida". Alla inblandade myndigheter (polis, åklagare, socialtjänst, Utrikesdepartementet, sjukvården) är överens om att Magðalena och Emil behöver hittas eftersom brottet räknas som att det begås mot Emil (som ju har tvingats skiljas från sin ena förälder), och Emil skulle kunna vara i fara då han kanske inte kan få korrekt läkarvård om han hålls gömd. Bortförande av barn anses i sig vara en slags psykisk misshandel.

Om Emil hittas har både domstolen, socialtjänsten och pappa Peter sagt att de vill att Magðalena och Emil ska ha en nära kontakt (socialtjänsten föreslog t.ex. umgänge onsdag-söndag varannan vecka).

Går det här att lita på?

Det finns en hel sida med belägg och dokumentation. Där finns många relevanta dokument att ladda ned direkt, och du kan se målnummer för alla turer i domstolen. Med målnumren kan du själv begära ut handlingar med stöd av offentlighetsprincipen. (Det brukar räcka med att skriva ett mail till domstolen och fråga – oftast är det avgiftsfritt.) På så vis kan du själv se att det vi berättar är sant.

Vidare så behöver du inte säga något till oss om du vet något om Emil och Magðalena, utan har du information så ring polisen. Polisen har all information i fallet och kan avgöra vad som är bäst för Emil; de delar till exempel inte med sig av tips till oss om det inte är lämpligt.

Vill du ha mer information eller dokumentation, är du välkommen att kontakta Peter och hans sambo. Vissa dokument vill vi inte lägga ut på nätet, men kan tänka oss att visa för enskilda personer.

Är polisen inblandad?

Ja. Polisen har en förundersökning igång angående grov egenmäktighet med barn (BrB 7 kap 4 §). Den 31 mars 2016 begärdes Magðalena häktad av Skaraborgs tingsrätt, mål B1093-16. Det finns ett öppet Haagkonventionsärende hos Utrikesdepartementet.

Varför åkte Magðalena iväg med Emil?

Det är förstås svårt att veta säkert eftersom vi inte kan fråga henne, men med hjälp av vad hon har sagt tidigare kan man göra en kvalificerad gissning.

Magðalena har ända sedan separationen (egentligen ända sedan Emil fick sin sjukdomsdiagnos) haft inställningen att bara hon kan ta hand om Emil. Hon har uttryckligen sagt att Emil skulle vara i fara om Peter tog hand om honom, hon har vägrat låta Emil gå i förskola eftersom hon ansåg att personalen inte kunde sköta om honom och hon har motsatt sig alla Peters och Peters släkts försök att träffa Emil mer.

Det finns ingen direkt bas för inställningen; faktum är att det finns massor av bevis för motsatsen (till exempel tycker Emils läkare att både Peter och Magðalena är insatta i Emils behov; se fler exempel på sidan om Emils åkomma), men hon har varit väldigt övertygad, till den grad att hon fokuserat på sjukdomen på bekostnad av allt annat – hon sade att hennes mål var att få Emil att överleva till vuxen ålder, men verkade enligt socialtjänsten vara oförstående för flera av Emils andra behov.

En möjlighet är att skräcken när Emil fick sin diagnos "spillde över" till en övertygelse att hon ensam visste Emils bästa. Emil hade vid det här laget varit dålig i flera veckor, så man kan lätt förstå att situationen var jobbig för en förälder. Hon har uppgivit att hon blev mycket rädd och trodde att Emil skulle dö, och att hon många gånger sedan dess varit rädd att förlora honom i exempelvis en akut metabolisk kris.

Man kan tänka sig att hon, när hon insåg att hon riskerade förlora vårdnaden, kan ha fått panik och trott att Emil skulle dö och att hon inte hade något val.

Det är värt att påpeka att man kan komma undan lagföring för egenmäktighet med barn (brottet Magðalena står häktad för) om man haft beaktansvärda skäl för handlingen. Dock räcker det inte att man själv tror att man har beaktansvärda skäl, utan det måste också finnas någon rimlig grund för att tro det. Alla som för bort sina barn tror antagligen att de har bra skäl, så den bortförande personens åsikt kan inte i sig fria från brottsmisstanke.

Var är de någonstans?

Vi vet inte exakt var Emil och Magðalena befinner sig. Polisen och Utrikesdepartementet antar att hon håller dem gömda på Island, både eftersom hon är uppväxt och har mycket släkt där och eftersom hon i anslutning till försvinnandet postade två "incheckningar" på Facebook i Reykjavíksområdet. Hennes mor, som bodde hos Magðalena i Sverige i två år och hjälpte till att ta hand om Emil, ska även ha sagt att hon "inte behöver åka till Sverige något mera" efter att hon flyttade hem till Island i december 2015. Det är dock inte bekräftat att de är på Island, utan de skulle även kunna vara i USA, Storbritannien, Sverige, Danmark eller något annat land.

Det man vet säkert är att Magðalena inte bor på sin svenska folkbokföringsadress (den lägenheten såldes vid årsskiftet 2015/16), och troligen inte heller på den adress hon angivit som särskild postadress till Skatteverket, eftersom polis inte har kunnat hitta henne där.

Har man kontrollerat folkbokföringen/Þjóðskrá/andra officiella register?

Ja, utan resultat. Varken på Magðalenas folkbokföringsadress i Falköping eller den adress i Kópavogur, Island, som hon registrerat som särskild postadress (som även är registrerad hos isländska folkbokföringsmyndigheten, Þjóðskrá Íslands), har man kunnat hitta dem. På den svenska adressen bor en orelaterad person (lägenheten såldes strax efter försvinnandet), och den isländska har kontrollerats av både privatdetektiv och polis.

Att isländska register anger att Magðalena är tandläkare är tyvärr inte heller relevant – hon har tandläkarlegitimation, men det innebär inte med automatik att hon praktiserar sitt yrke.

Kommer Emil få det bättre om han hittas?

Vi hoppas det. Peter, hans familj och alla inblandade myndigheter vill att Emil ska få träffa sin mamma mycket när han kommer tillbaka. Det innebär att medan han nu bara får träffa halva sin släkt, och helt berövas kontakt med sin ena förälder, så vill Peter uppmuntra honom att ha tät kontakt med båda sina föräldrar och hela sin släkt, så långt det alls är möjligt.

Han kommer också kunna få tillgång till bättre läkarvård och uppföljning än han har nu, när han lever gömd. Som gömd kan han inte gå på kontroller hos sina specialister, vilket behövs för att veta att han växer och utvecklas ordentligt. Det torde också vara svårt att ge honom nödvändig akutvård (vilket han behöver ganska ofta på grund av sin åkomma) samtidigt som hans hemvist hålls hemlig, och han har ingen dietist som kan ge uppdaterade rekommendationer om hans kost när han växer, så han kan råka utsättas för svältrisk om inte Magðalena gissar rätt på t.ex. hur många kalorier han behöver.

Slutligen riskerar Emil just nu att inte kunna gå i skolan, åtminstone inte under sitt riktiga namn. Om han kommer hem igen kan han börja i skolan och träffa andra barn – faktum är att kommunen redan har berett honom plats i förskoleklass, för den händelse att han återvänder i tid.

Kommer Emil tappa kontakten med sin mamma om han hittas?

Inte om Peter får bestämma! Både domstolen, socialtjänsten och Peter själv har sagt att de vill att Magðalena och Emil ska ha en nära kontakt med varandra och att Emil behöver kunna träffa hela sin släkt då och då, inklusive släkten på Island. Socialtjänsten föreslog till exempel umgänge onsdag–söndag varannan vecka. Dock kunde inte domstolen besluta om umgänge när detta senast diskuterades, eftersom Magðalena då befann sig på okänd ort.

En möjlighet om Magðalena och Emil hittas är att de får ha umgänge med umgängesstöd en period, för att hindra att Emil förs bort igen. Om Magðalena skulle bosätta sig långt bort från Peter, skulle hon och Emil kunna ha kontakt via t.ex. videosamtal under perioder då de inte kan besöka varandra.

Hur som helst är Peter helt inställd på att Emil behöver ha kontakt med båda sina föräldrar. Den enda som hittills försökt förhindra detta är Magðalena.

Vad är syftet med den här hemsidan, och vad hoppas Peter med familj kunna uppnå med den?

Först och främst vill vi förstås hitta Emil, och tror att ju fler som känner till att han är försvunnen, desto större är chansen att någon får syn på honom.

Sedan förstår vi att det är svårt att acceptera att en förälder kan göra en sådan här sak. Det kan vara lätt att tänka "ingen rök utan eld" eller undra vad det är som inte berättas. Därför vill vi lägga fram så mycket information vi bara kan, så att vem som helst kan kontrollera själv att det vi säger är sant, och vi vill vara öppna med vad som pågår och visa att vi inte har något att dölja, utan bara vill ha hjälp att hitta Emil.

Allt som vi, Peter och hans sambo, vill är att ha en fungerande familj. Vi vill ge Emil en bra uppväxt där han slipper gömma sig, där han får träffa båda sina föräldrar, gå i skolan som andra barn och får den bästa behandlingen han kan få för sin åkomma. Vi vill inte vänta och undra i resten av våra liv om Emil fortfarande finns och vad som blivit av honom, och vi vill inte att han ska behöva undra vad som hände med oss eller tro att hans pappa har övergivit honom. Han förtjänar mycket bättre än så.

Vilka är det som står bakom sidan?

Peter Bengtsson, Emils pappa och enda vårdnadshavare, samt hans sambo Erika. Du kan läsa mer på sidan om oss.

Läs mera ...

Emils åkomma, CPT 1A

Emil har en ovanlig kronisk åkomma, CPT 1A. De flesta tvister efter Magðalenas och Peters separation kan grovt sammanfattas med "Peter vill träffa Emil mer; Magðalena tycker att Peter inte förstår Emils sjukdom, och motsätter sig umgänge."

Socialtjänst och domstol var länge försiktiga med umgänget mellan Peter och Emil eftersom Magðalena inte litade på Peters förmåga. Det finns ingen uppenbar grund för hennes oro (faktiskt finns belägg för motsatsen), men på grund av hur farligt det skulle ha varit för Emil om det hon sade var rätt, tog myndigheterna det säkra före det osäkra och lyssnade på henne.

Om CPT 1A

CPT 1A, eller Carnitine palmitoyltransferase typ 1A-brist, är en sällsynt (ca 50 fall i världen) metabolisk sjukdom som i korthet går ut på att kroppen inte kan smälta långa fettsyror, vilket bland annat innebär att man har svårt att tillgodogöra sig energin från fett i maten och att man inte bryter ned fettet som lagrats i kroppens vävnader (vilket låter oss andra klara oss på fastande mage). Behandlingen är dels fettreducerad specialkost, dels regelbundna måltider, så att kroppen inte får slut på energi och hamnar i en metabolisk kris (akut svältsituation). Små barn med CPT 1A behöver även få mat på nätterna, så därför har Emil länge haft en slang (sond) i näsan, genom vilken man kan ge honom mat i vätskeform när han sover eller om han inte äter tillräckligt själv.

Maten Emil äter ska ha max 20 energiprocent fett, vilket betyder att max 20% av energin (inte vikten eller volymen) i maten får komma från vanligt fett. Man brukar tillsätta en "specialolja" med kortare fettsyror (MCT) som tas upp på ett annat sätt i kroppen, och som därför fungerar för Emil. I praktiken kan han äta de flesta grönsaker, vissa sorters kött, lättmjölk, pasta och gryn med mera utan problem, och det mesta annat i begränsade mängder. Det handlar inte om att helt undvika vissa födomänen, utan att hålla nere det totala fettinnehållet i varje måltid.

Det är också viktigt att Emil åker till sjukhus om han får hög feber eller inte kan hålla nere maten, och han behöver undvika vissa läkemedel. Han gick i Sverige på regelbundna kontroller hos specialister på Drotting Silvias barn- och ungdomssjukhus (DSBUS), och när han besökte andra sjukhus skickade de oftast journalkopior till DSBUS. Han hade också kontakt med en barnläkare på Island, som i sin tur hade kontakt med hans svenska läkare.

Enligt specialisterna är Emils åkomma inget hinder för att gå i förskola eller skola som andra barn, så länge personalen får instruktion av läkarna i vad och när han bör äta och vet vad de ska göra om han blir dålig. Läkarna har till och med rekommenderat att han börjar i förskola.

Magðalenas farhågor

Magðalena har alltså länge hävdat att Peter inte vet hur man tar hand om Emil, och att Emil skulle ta skada om han var hos Peter. Faktum är att hon har agerat som om det bara är hon (och hennes mor) som kan sköta om Emil överhuvudtaget; Peters mor (som var läkare) och Emils förskola tyckte hon båda var olämpliga, till exempel. Släktingar till Magðalena har till och med sagt till polisen att om Emil inte skulle vara hos Magðalena, skulle han dö.

Att CPT 1A är så ovanlig har troligen bidragit till myndigheternas försiktighet; det finns ganska få människor som har kunskap om åkomman och de flesta som handlagt Emils fall hade troligen inte hört talas om den innan de mötte Emil.

Det omedelbara motargumentet är att Emil i två års tid (dec 2013—okt 2015) var hos Peter 8 timmar om dagen, 2-3 gånger i veckan; samtidigt skrev hans läkare att han måste få mat var fjärde (senare var femte) timme för att inte ta skada. Vid alla läkarkontroller följde Emil sina tillväxtkurvor och utvecklades i övrigt bra, vilket tyder på att han fått sina grundläggande behov tillgodosedda hos båda föräldrarna. Förhör med Emils specialist i tingsrätten indikerade dessutom att Peter har bra insikt i Emils behov – läkaren såg inga som helst problem med Peters kunskaper. (Peters vittnesmål är dessutom väldigt likt läkarens ang CPT 1A, trots att läkaren förhördes efter Peter.)

Magðalena anförde också att Emil ofta hade hög temperatur och var trött när han kom tillbaka från Peter. Trötthet kan vara ett symptom på att han inte fått tillräckligt med mat, men det kan också vara att symptom på att han helt enkelt haft mycket för sig (barn som går i förskolan är ofta trötta när de kommer hem, till exempel; och återigen, om han regelbundet fick för lite mat skulle han definitivt inte ha utvecklats normalt). Hög temperatur är däremot inte ett typiskt symptom på metabolisk kris, och de flesta gånger som Magðalena åkt till sjukhus med Emil direkt efter umgänge, har sjukhuset inte uppmätt någon onormal temperatur. Och vanlig feber går som bekant inte att skylla på en förälder.

Under 2015 pekade socialtjänstens utredare på faror med att föräldrarna inte kommunicerade om Emils hälsotillstånd, när han senast hade ätit, med mera. Man fann att Magðalena till och med verkade ha försökt aktivt undanhålla Emils hälsotillstånd från Peter (genom att åka till ett annat sjukhus, inte meddela sig ang. sjukdomar och sjukhusbesök, och rent av försöka hindra Peter från att själv ta med Emil till sjukhuset). Det har dock aldrig varit någon som tvivlat på Magðalenas förmåga att tillgodose Emils grundläggande medicinska behov när han är hos henne.

Dokument och mer info

Om sjukdomen och behandlingen:
Om Magðalenas inställning:
Tingsrättsförhandlingen och läkares vittnesmål:
Läs mera ...

Facebookefterlysning

Dela gärna våra efterlysningar på Facebook. Efterlysningen finns på svenska och engelska samt som kortare sammanfattning på isländska. Tänk på att välja en bra sekretessinställning för din delning, så att posten kan ses av så många eller få som du vill.

Många är av goda skäl skeptiska till efterlysningar på Facebook, men du kan alltid dirigera folk till den här sajten för mer information om de frågar.

Läs mera ...

Tidslinje

Det är svårt att hålla reda på allt som händer när relationen mellan två föräldrar går så dåligt att den ena bestämmer sig för att gömma barnet.

Här följer en överblick i någorlunda kronologisk ordning av de tråkiga händelser som ledde fram till Emils försvinnande.

(Du kan skrolla höger och vänster på tidslinjen genom att använda skrollhjulet eller de stora pilarna. Om punkterna på linjen är tätt ihop kan du navigera bland dem med framåt- och bakåt-knapparna i "pratbubblorna.")

November 2012

Peter och Magðalena separerar. (Emil är ca 1,5 år.)

Maj 2013

Magðalena och Emil återkommer till Sverige efter ett Islandsbesök (Peter får aldrig reda på exakt när de lämnade Sverige). Magðalenas mor verkar ha följt med till Sverige, flyttar in hos henne i Falköping och stannar till december 2015.

14 maj 2013

Förberedande förhandling i mål T428-13, Skaraborgs tingsrätt. Peter begär att få umgängestider för att få träffa Emil, Magðalena begär ensam vårdnad alternativt att Peters begäran avslås. Tingsrätten tar interimistiskt beslut om umgängestider. Vårdnaden är sedan tidigare gemensam.

Magðalena överklagar till hovrätten (mål Ö1564-13) men får avslag.

I tingsrätten får Peter reda på att Magðalena just kommit hem från Island med Emil.

11 juni 2013

Peter begär verkställighet av umgängesdomen eftersom han inte har fått träffa Emil (mål Ä1949-13). Tingsrätten tillsätter en medlare och efter diskussioner kommer Peter och Magðalena överens om något förändrade umgängestider, som sedan huvudsakligen fungerar bra. Den 26 juni får Peter och Emil träffa varandra igen.

12 december 2013

Huvudförhandling i mål T428-13. Magðalena har nytt ombud sedan hon sagt att det tidigare ombudet inte haft hennes eller Emils intresse i åtanke. Socialtjänstens utredare rekommenderar att vårdnaden ska förbli gemensam och att Emil ska ha rätt till umgänge med sin pappa varje måndag och onsdag samt varannan lördag 8-18. De föreslår umgängestider utan övernattning eftersom Peter och Emil umgåtts så lite sedan separationen och utredarna inte fått klart för sig om Peter har tillräcklig kunskap om Emils särskilda behov.

Peter och Magðalena träffar en överenskommelse som i stort sett följer socialtjänstens förslag; umgänget blir 8-16 istället för 8-18 och Magðalena ska ha rätt att, med förvarning i god tid, besöka släkt på Island med Emil tre veckor varje sommar.

Januari 2014

Magðalena slutar meddela Peter vid överlämningarna när Emil senast har ätit (vilket Peter behöver veta för att kunna se till att Emil äter var fjärde timme, ett krav från hans läkare) och ger istället instruktioner att mata Emil med flytande kosttillskott via hans sond vid vissa givna klockslag, var tredje timme. Detta trots läkarnas instruktion att Emil behöver äta mer vanlig mat. Hon går demonstrativt iväg när Peter försöker meddela henne om när Emil ätit.

3 mars 2014

Socialtjänsten får in en orosanmälan från en anonym person, som ska ha sett Emils mormor knuffa Peter och Peters nya partner samt spotta mot Peter när han hämtade Emil. En utredning inleds. Magðalena medverkar inte i utredningen (hon berättar senare att hon inte haft tid). Utredningen avslutas den 3 juli utan åtgärd men med kommentaren att Emil riskerar att skadas av föräldrarnas konflikt, och om inte någon av föräldrarna agerar till skydd för Emil, kan det bli aktuellt att omhänderta Emil enligt LVU.

20 maj 2014

Socialtjänsten tar emot en orosanmälan från Skaraborgs sjukhus i Skövde efter att föräldrarna blivit osams på sjukhuset. Anmälaren uppger att "det är framförallt modern som kommer med anklagelser som orsakar konflikterna." Anmälan tas med i den pågående utredningen från den 3 mars.

29 augusti 2014

Peter skriver i augusti ett par mail till Magðalena och ber henne gå med på samarbetssamtal hos Familjerätten för att lösa deras konflikt. Hon svarar inte, så han skriver ett formellt brev till henne via sin advokat, där hon ombeds svara inom tio dagar. Även detta ignoreras, så Peter går till tingsrätten igen och begär ensam vårdnad.

3 september 2014

Socialtjänsten tar emot en andra orosanmälan från Skaraborgs sjukhus i Skövde; denna gång har sjukhuset övervägt att tillkalla polis då Magðalena och hennes mor vägrat lämna Emils rum under Peters umgängestid och konflikt uppstått. Man gör en utredning där båda föräldrarna medverkar, men Magðalenas andra möte avbryts då hon säger att utredarna redan har bestämt sig om hennes föräldraförmåga och går därifrån. Hon säger att utredaren ljuger om att hon inte medverkat i den tidigare utredningen.

Utredningen avslutas den 24 november utan åtgärd, men kommentaren om LVU från tidigare utredning upprepas. Utredaren tillägger att omhändertagande inte är aktuellt nu eftersom Peter har agerat till skydd för Emil genom att ansöka om ensam vårdnad.

13 november 2014

Magðalena svarar på Peters stämningsansökan. Hon begär ensam vårdnad om Emil alternativt oförändrat boende och umgänge, och uppger att Emil inte får tillräckligt med mat och/eller dryck hos Peter eftersom Emil ofta är trött när han kommer hem.

16 december 2014

Förberedande förhandling i mål T3338-14. Magðalena har återigen nytt ombud. Peter och Magðalena kommer överens om att ha samarbetssamtal.

Januari-feb. 2015

Peter och Magðalena har samarbetssamtal hos Familjerätten. De kommer överens om att skriva mail till varandra i samband med överlämningarna för att meddela saker som vad och när Emil ätit och hur dagen har varit. De når ingen samförståndslösning om umgänget eller boendet, eftersom Magðalena inte går med på någon förändring och Peter inte anser att nuvarande situation är hållbar.

Emil får glasögon och instruktioner om att ha lapp för höger öga ett visst antal timmar i veckan. Magðalena ber Peter att inte låta Emil ha lapp bland folk, med argumentet att både sondslang i näsan, glasögon och lapp skulle göra att andra barn blir rädda för honom. Hon medger senare att hon inte satt på honom lappen så mycket som ögonspecialisten rekommenderat.

22 april 2015

Skaraborgs tingsrätt uppdrar åt socialtjänsten att genomföra en utredning om vårdnaden och umgänget.

Maj 2015

Emil får halsfluss och Magðalena åker med honom till Skaraborgs sjukhus i Skövde (SkaS). Hon säger ingenting till Peter, utan indikerar enbart vid nästa umgängestillfälle att Emil måste bära halsduk. Senare i månaden läggs Emil in över natten på SkaS, varefter Magðalena tar honom till länssjukhuset Ryhov i Jönköping, där han läggs in nästa kväll. Peter får veta om halsflussen först vid ett planerat besök på BVC och hör talas om inläggningen på Ryhov först två månader senare.

25-27 juli 2015

På lördagkvällen efter att Emil varit hos Peter SMS:ar Magðalena till Peter att Emil lagts in på sjukhus. Dagen därpå skriver Peter och frågar hur Emil mår och undrar om de kommer bli kvar till måndag (nästa umgängestillfälle). Magðalena svarar inte trots upprepade frågor. När Peter går för att hämta Emil på måndagen är det ingen hemma, så han ringer till Skaraborgs sjukhus i Skövde (Emils "vanliga"/närmaste sjukhus), men de har inte sett Emil på flera veckor. Peter ringer några olika sjukhus i regionen, bland annat länssjukhuset Ryhov i Jönköping (dubbelt så långt bort som Skövde i restid räknat) som bekräftar att Emil lades in på lördagskvällen med öroninflammation.

Peter begär ut Emils journaler från Ryhov, och det visar sig att Magðalena helt slutat åka till SkaS annat än när Emil blir kallad dit. På fråga från socialtjänsten svarar hon att hon råkade vara i Jönköping när Emil blev sjuk.

Augusti 2015

Emil börjar på förskola några timmar i veckan under de tider då han är hos Peter. Magðalena anför detta som ett tecken på vanvård i sina samtal med socialtjänsten, samt meddelar förskolan att hon kommer att polisanmäla kommunen om de låter Emil gå kvar. Emil får gå kvar ändå och ingen polisanmälan kommer.

20 augusti 2015

Socialtjänsten lämnar in sin vårdnadsutredning. De konstaterar att gemensam vårdnad inte fungerar och rekommenderar att Peter ensam anförtros vårdnaden om Emil, och att Emil ska ha rätt till umgänge med sin mor torsdag-söndag varannan vecka. Utredaren anser att det finns risk för att Magðalena, om hon får ensam vårdnad, undanhåller medicinsk information för Peter eller flyttar med Emil till Island, eftersom hon verkar ha starkare anknytning dit än till Sverige. De ser inga brister i Peters kunskaper om Emils speciella behov och konstaterar att han har regelbunden kontakt med Emils läkare. Det framhålls att Peter är den som bäst kan tillgodose Emils behov av kontakt med båda föräldrarna, samt att han lytt Emils läkares råd om att låta Emil börja på förskola.

Magðalena skriver till tingsrätten att utredningen fokuserar på fel saker, vilket gör henne mycket orolig.

17 september 2015

Skaraborgs tingsrätt kallar Peter och Magðalena till huvudförhandling i mål T3338-14 den 25 september. Magðalena begär att förhandlingen skjuts upp då hon vill ha mer tid för att kalla vittnen och bestrida socialtjänstens utredning. Tingsrätten gör om förhandlingen till en förberedande förhandling; dock uppdagas en schemakrock för en av juristerna och förhandlingen får ställas in.

September 2015

En bekant till Peter ser Magðalena och hennes mor, med Emil i släptåg, köpa flera stora resväskor.

Oktober-nov. 2015

Emil har ihållande öroninflammation och de flesta av hans besök hos Peter ställs in eftersom han åker akut till sjukhuset (länssjukhuset Ryhov i Jönköping, vilket Peter får veta genom att han ringer och frågar). Umgängestillfällena ställs in med väldigt kort varsel (ibland efter att Peter skulle ha hämtat Emil), så Peter hinner inte åka till Jönköping och besöka honom. Han är dessutom rädd för att det skulle bli bråk om han försökte.

31 oktober 2015

Emil besöker pappa Peter för sista gången.

13 november 2015

Sista gången som Emil och Peter träffas. Emil har tid på ÖNH-mottagningen på Skaraborgs sjukhus i Skövde. Peter träffar Emil och Emils mormor på tåget och pratar där med Emil i ca 20 minuter. Emil verkar må bättre, är glad över att han ska till pappa imorgon och längtar efter förskolan.

14 november 2015

Klockan 00:20 mailar Magðalena till Peter att hon tänker ta tre veckors semester med Emil, och att umgänget senare på morgonen därför inte blir av. Då Emil och Peter redan knappt har setts på någon månad och förvarningen är nästan obefintlig, svarar Peter att han inte går med på det. Han skriver också uttryckligen att han inte vill att hon tar med Emil ut ur landet. Magðalena svarar att det inte spelar någon roll vad Peter tycker. När Peter går för att hämta Emil hos Magðalena klockan 8, kommer hon inte ut med honom och svarar inte på SMS.

14-20 november 2015

Peter försöker få kontakt med Magðalena och går till hennes bostad flera gånger för att försöka få träffa Emil. Ibland lyser det i fönstren, men Magðalena svarar inte på kontaktförsöken och öppnar inte dörren. Peters sambo ser Emil och Emils mormor genom ett fönster vid ett tillfälle; de tolkar det som att Magðalena inte tänker resa till Island under den här "semestern".

17 november 2015

Skaraborgs tingsrätt kallar Peter och Magðalena till huvudförhandling i mål T3338-14 den 26 november.

Magðalena frågar Peter via SMS varför han har undanhållit från henne en kallelse till ögonspecialist som Emil fått. Peter svarar att han inte förstår eftersom kallelser skickas till Emils folkbokföringsadress, som är hos henne.

25 november 2015

Magðalenas advokat talar med Magðalena i telefon. Advokaten misstänker att Magðalena inte planerar att närvara vid förhandlingen, och rådgör med rådmannen om detta. Rådmannen ringer också och pratar med Magðalena, varefter Magðalena slutar svara i telefon.

26 november 2015

Peter inställer sig i tingsrätten, men Magðalena uteblir. Rätten skjuter upp huvudförhandlingen och diskuterar att interimistiskt utöka umgänget mellan Emil och Peter. Magðalenas advokat får i uppdrag att inhämta kommentar från henne innan den 8 december, och därefter ska en medlare tillsättas. Magðalena tilldöms vite för att inte ha inställt sig.

28 november 2015

Peter och hans sambo knackar på hos Magðalena. Ingen öppnar, men det lyser i fönstren och någon rör sig i hallen. Det ser ut som Emils mormor. Det är knäpptyst i lägenheten, vilket tyder på att Emil inte är hemma.

1 december 2015

Magðalenas mor kontaktar en fastighetsbyrå för att sälja Magðalenas lägenhet. Hon anför att Magðalena är bortrest och vill få lägenheten såld snabbt. Fastighetsbyrån skickar en fullmakt för påskrift till moderns folkbokföringsadress på Island, som modern senare återkommer med, underskriven av Magðalena och bevittnad av Magðalenas far och lillebror.

Under december säger Magðalena även upp sig från sitt jobb på Folktandvården Södra Ryd i Skövde samt anmäler som s.k. särskild postadress till Skatteverket hennes mors hemadress i Kópavogur.

4 december 2015

Peters sambo knackar på hos Magðalena. Hon ser Emils mormor och en annan kvinna utanför huset; de verkar vara på väg in men vänder och beger sig iväg när de ser henne. En av Magðalenas grannar berättar att Emils moster är på besök, men att Emil inte har varit hemma "på ett tag" (grannen brukar höra Emil leka när han är hemma). Grannen berättar också att Magðalena och hennes mor är "helt ifrån sig" av rädsla för Peter och har sagt till grannarna att han är aggressiv. Grannen tycker att Emil verkar vara överbeskyddad och säger att han inte får gå ut så ofta.

7 december 2015

Peter gör en polisanmälan gällande egenmäktighet med barn.

8 december 2015

Magðalenas advokat har inte fått kontakt med sin klient. Tingsrätten beslutar interimistiskt att umgänget mellan Emil och Peter ska utökas till att omfatta en övernattning lördag-söndag varannan vecka. Medlare tillsätts.

8 december 2015

Magðalena gör en "incheckning" på Facebook vid Vídalínskirkja i Garðabær i Reykjavíksområdet. "Incheckningen" tas bort från Facebook några dagar senare.

20 december 2015

Magðalena gör en "incheckning" på Facebook vid köpcentret Kringlan i Reykjavík. Den tas bort några dagar senare.

26/27 december 2015

Peter cyklar förbi Magðalenas lägenhet; det är mörkt i fönstren och lägenheten verkar tömd.

7 januari 2016

Peter och sambon upptäcker av en slump att Magðalena har anmält särskild postadress. Hon har dock inte försökt ändra Emils adress. (Peter kontaktar senare Skatteverket för att ändra Emils folkbokföring till hans, Peters, adress, då ingen annars skulle ta emot Emils post.)

Januari-feb. 2016

Medlaren återkommer; han har inte fått tag på Magðalena, men har fått veta att hon sagt upp sig. Utrikesdepartementet blandas in och inleder ett Haagkonventionsärende om internationellt bortförande av barn. Peter får via omvägar veta att Magðalenas lägenhet legat ute till försäljning.

Februari-mars 2016

Utrikesdepartementet och svenska polisen försöker få kontakt med Magðalena bland annat genom isländsk polis, post, telefon, mail och Facebookmeddelande. Tingsrätten försöker delge henne kallelse till ny huvudförhandling, men posten kommer i retur. Isländsk polis besöker och talar med Magðalenas mor, som säger att Magðalena bor i Sverige och att hon (modern) inte vet var Magðalena eller Emil är. Polisen spanar och talar även med andra släktingar på Island, varav en berättar att Magðalenas mor ska ha sagt att hon "inte behöver åka till Sverige mera".

31 mars 2016

Magðalena häktas i sin frånvaro för grov egenmäktighet med barn (mål B1093-16).

Häktningsbeslutet rapporteras av Falköpings tidning.

12 april 2016

Förhandling i parternas utevaro i mål T3338-14. Magðalenas advokat begär att bli entledigad då hon inte fått någon mer kontakt med sin klient. Begäran godtas och Magðalena tilldöms ytterligare vite och ska betala sitt eget ombuds och Peters ombuds kostnader för den inställda huvudförhandlingen.

11 maj 2016

Huvudförhandling i mål T3338-14. Magðalena representeras av en god man. Man förhör Peter och vittnet som Magðalena begärt att få kalla (Emils specialistläkare vid Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus). Rätten beslutar att vårdnaden om Emil ska tillfalla Peter. Eftersom Magðalena befinner sig på okänd ort kan inte rätten besluta något om umgänge, men både rätten och Peter uttrycker att Emil självklart borde ha rätt till umgänge med henne, möjligtvis med umgängesstöd för att minimera risken för bortförande.

Juli 2016

Peter anlitar en privatdetektiv, som åker till Island och söker efter Magðalena och Emil. Detektiven får god kontakt med isländska polisen. Man försöker få kontakt med Magðalenas mor igen, men hon öppnar inte för polisen; en nära släkting som polisen träffar på utanför moderns hus försöker påstå att hon inte känner Magðalena eller modern, och avviker sedan snabbt.

Oktober-nov. 2016

Polisen i Falköping får information från fastighetsbyrån om försäljningen av Magðalenas lägenhet, fullmakten med mera (dec 2015). Man begär även ut hennes kontoutdrag, och det framgår att efter att pengarna för lägenheten betalats in, har kontot tömts och därefter inte vidrörts.

17 november 2016

Skaraborgs allehanda skriver kortfattat om fallet: http://sla.se/skaraborg/2016/11/17/kvinna-misstankt-forde-barn

November 2016

Magðalenas Facebookkonto blir helt "låst" och går inte att se. (Troligen är det synligt bara för hennes vänner.)

19 januari 2017

Peter får ett brev med info om Emils sparkonto (vilket tidigare Magðalena har haft kontroll över). Kontoutdrag visar att kontot tömdes på sitt innehåll genom överföringar den 15 och 21 november 2015.

12-22 april 2017

Erika (Peters sambo, Emils bonusmamma) söker efter Emil på Island och försöker få kontakt med Magðalenas släktingar. Hon talar med polisen, som tar med hennes meddelande till de släktingar de har kontakt med, men släktingarna vill inte tala med henne eller Peter.

Fallet tas upp i isländska medier: Fréttablaðið den 19 april och TV-nyheterna på Stöð 2, 20 april.

9 maj 2017

Fréttablaðið skriver en uppföljare till artikeln i april.

1 juni 2017

En lång intervju med Peter och hans sambo om Emils försvinnande och sökandet efter honom publiceras i alla Västgöta-tidningars olika publikationer (Falköpings tidning, Skaraborgs läns tidning, Västgöta-bladet och Skövde nyheter, där det blir förstasidesnyhet).

Läs mera ...

Om oss

Peter Erika

Vi som står bakom den här sajten är Peter, Emils pappa, och Erika, Peters sambo.

Vi bor i en lägenhet i Falköping och jobbar som programmerare respektive webbutvecklare. Vi träffades 2013, när Emil var 2 ½ år. Innan han försvann hade vi precis flyttat från en trea till en femma, så att Emil kunde få eget rum. (Han tyckte eget rum var jättespännande och fick välja taklampa och gardiner helt själv.)

För Peter har de senaste åren varit väldigt stressande – först fick han knappt träffa Emil efter separationen, sedan flera år med socialtjänst och domstol, och till sist när det såg ut som att det skulle bli bättre så blev Emil bortförd av sin mor. Erika har försökt hålla sig vid sidan av, men tog försvinnandet väldigt hårt och tvingades deltidssjukskriva sig för att orka med.

Sedan Emil försvann har våra liv förstås kretsat mycket kring sökandet efter honom. Vi saknar honom varje dag, och undrar hur han har det och om han tänker på oss. Att bli berövad sitt barn är inte någonting som går över, utan det fortsätter att göra ont hela tiden – frustrationen och maktlösheten när vi inte ens vet var han är går knappt att beskriva. Det är en balansgång att göra allt vi kan för att hitta honom och samtidigt leva våra liv – världen pausar inte hur jobbigt man än har det, utan man måste fortsätta fungera.

Kontakta oss

Om du undrar något som du tror vi kan svara på är du välkommen att skriva till oss. Tips om var Magðalena och Emil är ska du i första hand ge polisen, men vill du även tipsa oss så går det förstås bra.

Läs mera ...

I media

Här är en lista på mediebevakningen kring Emils försvinnande, i kronologisk ordning.

Har du sett artiklar eller reportage om fallet som inte finns med här? Tipsa gärna oss!

2016

31 mars: Falköpings tidning, (svenska) Mamma häktad i vårdnadstvist. Notis om häktningsbeslutet och efterlysningen.

17 november: Skaraborgs Allehanda (SLA), (svenska) Kvinna misstänkt – förde barn utomlands. Kort sammanfattning av fallet.

2017

19 april: Fréttablaðið, (isländska) Leitar barns og móður á Íslandi með aðstoð spæjara. Intervju med Emils bonusmamma Erika, medan hon är på Island för att leta efter Emil.

20 april: Stöð 2's kvällsnyheter, (isländska) Leit að íslenskum dreng: "Viljum fá að vita að það sé í lagi með hann". TV-sändning om fallet och Erikas resa till Island. Reportern intervjuar Erika och man visar upp addressen till denna sajt.

9 maj: Fréttablaðið, (isländska) Íslenski drengurinn enn týndur og ættingjarnir vilja ekki tala. Uppföljning på artikeln i april, efter att man talat igen med Erika och Reykjavíkpolisen samt försökt, utan framgång, att kontakta några släktingar till Magðalena.

1 juni: Falköpings tidning, (svenska) Peters son försvann med sin mamma – för över ett år sedan: "Det är jättejobbigt varje dag". Långt reportage med Peter och Erika, även publicerat i Skaraborgs läns tidning och Västgöta-bladet och förstasidesnyhet i Skövde nyheter. Man talade också med åklagare för en relaterad artikel.

Läs mera ...